PLAKET İMALATI

 

PLAKET NEDİR ?

Bir kişiye göstermiş olduğu başarıdan, hizmetten ya da katkılarından dolayı takdir etmek, teşekkür etmek, hatıra gibi maksatlarla takdim edilen ve çoğunlukla üzerinde yazılı levhalar olan, ahşap, cam, plastik, metal vb. malzemeler kullanılarak türlü modellerde yapılan simgesel hediye nesnelere plaket denir.

Plaket kelimesinin kökeni Fransızca plaquette kelimesine dayanmaktadır.

 

 

PLAKET İMALATI

Plaket imalatında sublimasyon (transfer) baskı, dijital baskı, UV (ultraviyole), serigrafi, lazer kazıma, kristal lazer işleme gibi baskı ve uygulama sistemleriyle üretim yapılır. Plaketlerin yapımında en çok kullanılan pleksi (plexiglass), ahşap, metal plaka, kristal gibi malzemeler yaratıcı ustaların ellerinde sanatsal ürünlere dönüşürler. Teknoloji ve makineleşme plaket sektöründe imalatı etkileyen önemli bir faktördür. Ancak nihai aşamada plaket kalitesini belirleyen en önemli faktör insandır. Plaket ustası tecrübe, bilgi birikimi ve kreatif bakış açısı özelliklerinin tamamına sahip olmalıdır. Rozetsan, yıllardır süregelen üretim deneyimiyle plaket imalatında yetişmiş insan kaynağını kendi bünyesinde toplamıştır. Bunun sonucu olarak da kreatif plaket ve model çeşitliliği açısından sektörde lider konuma yükselmeyi başarmıştır.

İyi bir plaket önce göze hitap etmeli, estetik ve görsel bir değer taşımalıdır. Bundan dolayıdır ki, plaket imalatının ilk aşaması doğru hazırlanmış bir tasarımdır. Müşteri tarafından plaket modeli belirlenip gerekli bilgiler ve logolar aktarıldıktan sonra ilk olarak grafik - tasarım departmanı tarafından taslak çalışma hazırlanır. Hazırlanan plaket taslak çalışması Rozetsan tasarımcıları tarafından bilgisayar ortamında müşteri sunumu için hazır hale getirilir. Müşteri kontrolü ve onay sürecinden sonra artık fiziki olarak plaketin imalat prosesi başlamış demektir. Rozetsan ustaları tarafından baskı makinaları ve lazer işleme makinalarında titiz bir çalışma başlar. Grafik – tasarım departmanıyla koordinasyon halinde yürütülen üretim aşamasının sonucunda plaket imalatı hazırlanan taslak çalışmaya sadık kalınarak nihayete erer ve ürün halini alır.

 

 

PLAKET KİMLERE VERİLİR VE PLAKET ÇEŞİTLERİ

Plaket, herhangi bir başarısından, hizmetinden veya katılımından dolayı hak ettiğine inanılan kişilere verilir. Plaketin verilme amacı mutlaka özel bir anlam taşır ve kendisine değer atfedilir. Modern toplumlarda plaket en önemli başarı ödüllendirme aracıdır. Üniversitelerde, belediyelerde, devlet kurumlarında, firmalarda ve sivil toplum kuruluşlarında çeşitli nedenlere istinaden sıklıkla plaketler verilir. Bu yönüyle önemli bir sosyal iletişim aracı da diyebiliriz. Örneğin firmalarda çalışanların motivasyonunu artırmak için “ayın elemanı” etkinliği yapılır ve seçilen personele plaket verilir. Buna benzer veya birçok farklı amaçlarla plaketler verilir.

 

Yaygın olarak kullanılan plaket çeşitleri şunlardır:

 

Başarı Plaketi: Başarılı bir insanı ödüllendirnek, teşvik etmek ve başarısını taçlandırmak için verilir.

 

Hizmet Yılı Plaketi: Bir firma ya da kurum 10. yıl, 25. yıl gibi belirgin tarihlerde bu süreleri dolduran personeline plaket takdim eder.

 

Katılımcı Plaketi: Festival, konferans,sergi gibi etkinliklere katılan sanatçı, akademisyen, yazar vb. kişilere hatıra ve teşekkür etmek gayesiyle verilen plaketlerdir.

 

Teşekkür Plaketi: Toplum yararına faaliyet gösteren ve bu uğurda çaba sarfedenlere, sosyal sorumluluk bilinciyle yardım kuruluşlarına maddi bağışta bulunanlara plaket takdim edilir.

 

Üstün Hizmet Plaketi: Olağanüstü bir çaba göstererek çalıştığı kurum yararına fedakârlıkta bulunanlara bu hizmetlerinin karşılığı olarak plaket verilir.

 

Takdir Plaketi: Yaptığı bir çalışmanın, çabanın ya da hizmetin beğenildiğini, değer verildiğini belirtmek amacıyla o kişiye üst kurumlarca veya amirleri tarafından takdir plaketi verilir.

 

Bayi Plaketi: Firmalar düzenledikleri bayi toplantılarında her bayisine hatıra amaçlı ya da sadece başarılı olan bayilerine motivasyon ve teşvik amaçlı plaket verirler.

 

Ödül Plaket: Yarışma, müsabaka gibi organizasyonlarda başarı sağlayarak dereceye girenlere ödül amacıyla plaket takdim edilir.

 

Hediye Plaket: Doğum günü, evlilik yıldönümü, sevgililer günü, anneler günü vb. özel günlerde kişilere özel olarak hazırlanan hediye amaçlı plaketler sürpriz yapılarak verilir.

 

Emeklilik Plaketi: Firmalar ya da kurumlar emekliye ayrılacak olan çalışanlarına minnet duygularını göstermek amacıyla plaket verirler.

 

Mezuniyet Plaketi: Bazı üniversiteler, kolejler veya özel kurslar mezuniyet sonucunda ya da kurs bitiminde öğrencilerine sertifika, diploma gibi belgelerin yanı sıra plaket takdim ederler.

 

Yılın Sporcusu Plaketi: Spor kulüpleri veya federasyonlar yılın tamamındaki performanslarını değerlendirerek başarılı buldukları sporculara plaket takdim ederler.

 

Ayın Çalışanı / Yöneticisi Plaketi: Üstleri tarafından 1 ay süresince gösterdiği performans dikkate alınan ve başarılı görülen personele plaket verilerek motivasyonu ve işe bağlılığı artırılır.

 

Tebrik Plaketi: Bir üst göreve terfi eden kişilere; akademik kariyerinde yeni unvan kazanan kişilere; seçimler neticesinde milletvekilliği, belediye başkanlığı, muhtarlık, dernek başkanlığı vb. makamları kazananlara kutlamak maksadıyla tebrik plaketi verilir.

 

Sanat Yılı Plaketi: Bir sanatçıya kariyerindeki 40. yıl, 50. yıl gibi belirgin tarihleri tamamlaması dolayısıyla tebrik, şükran ve iyi niyet duygularını göstermek amacıyla kurumlar tarafından plaket verilebilir.

Bu makale Rozetsan.com firması tarafından kaleme alınmıştır ve tüm hakları saklıdır. İzinsiz olarak yazıdan herhangi bir alıntı yapılması, kaynak gösterilmeden başka bir mecrada yayınlanması, link verilmeden başka bir sitede yayınlanması suç teşkil edecek olup gerekli yasal süreçler başlatılacaktır.

 

 

PLAKET TASARIMI

Herhangi bir işte kaliteli bir ürün elde etmek için üretim aşamasından önce o ürünün tasarlanması, dizayn edilmesi önemlidir. Plaket üretiminde de tasarım konusu imalat öncesinde ilk üzerinde hassasiyet gösterilmesi gereken husustur.  Kaliteli plaket üretimi ancak ve ancak çok iyi bir plaketin tasarlanmasıyla mümkün olacaktır. Hazırlanan kusursuz bir tasarım da yeterli olmayacaktır. Zira grafikerler tarafından hazırlanan plaket tasarımları her zaman için uygulanabilir olmamaktadır. Bu nedenle plaketi tasarlayan kişinin imalat bilgisine de sahip olması gerekir; plaket üretiminde kullanılan malzemeleri tanıyor olması, üretim teknolojilerini biliyor olması gerekir. Hangi malzemede hangi türden renkleri tercih ederse baskıda daha iyi sonuçlar elde edileceğini biliyor olmak gereklidir. Bunları biliyor olmak dahi yeterli olmayabilir. Zira plaket atölyesinde ustalarla birlikte, üretimin aşamalarını bilmek ve sorunların nasıl giderildiğini gözlemlemek uzun yıllar bu sektörde çalışılarak elde edilebilecek bir tecrübedir. Her şeyden önce plaket tasarımı şık olmalıdır. Özgün ürün elde etmek için orijinal fikirler bulmaya kafa yormak gerekir. Rozetsan plaket tasarımında dünyadaki gelişmeleri de takip etmekte ve bu alandaki yenilikçi fikirleri ülkemizde uygulamaktadır. Bu yenilikçi fikirlerden hareket ederek yeni plaket modelleri üretmek, sektörümüzde daima ileri gitmek için Rozetsan olarak en önem verdiğimiz konulardan biridir.

 

PLAKET ÜZERİNDE HANGİ BİLGİLER OLMALIDIR ?

Plaket yazısı imalat öncesindeki en önemli husustur. Plaket yazı örneği nasıl olmalıdır, plakette yazı ile birlikte hangi bilgiler yer almalıdır gibi sorular bir plaket müşterisi için en önemli hususlardır. Bu nedenle Rozetsan Plaket İmalatı departmanı sizler için aşağıdaki önemli bilgileri bir araya getirdi.

 

Bir plaket için önemli unsurlar aşağıdaki gibidir:

 

Ödülün Adı: Eğer verilen plaket ödül amaçlı olarak düzenlenmişse bu ödülün tanımı ya da adı plakette yer almalıdır.

 

Alıcının Adı: Plaketin verileceği kişinin adı ve soyadı mutlaka yazılmalıdır.

 

Açıklama Metni: Plaketin veriliş nedeni kısa ve özlü olarak bir veya iki cümle ile yazılmalıdır. Plaket metni uzun olmamalıdır, iyi niyet dileklerini ifade eden en kısa cümleler seçilmelidir. Metin sonunda takdir, teşekkür veya tebrik ifadeleri yer almalıdır.

 

Plaket Tarihi: Plaketler manevi bir anlam ifade ettikleri için verilen kişiler tarafından hatıra amaçlı olarak saklanırlar ve muhafaza edilirler. Bu nedenle plaket üzerinde verildiği tarihin yazılması bir gerekliliktir.

 

Plaketi Verenin Logosu: Plaketi veren kurum veya firmanın logosu plaket üzerinde yer almalıdır.

 

Plaketi Verenin Adı: Plaketi veren bir firma veya kurum ise, o firma veya kurumun adının belirgin, vurgulanmış harflerle yazılarak plaket üzerinde yer alması gerekir. Eğer plaketi veren bir şahıs ise şahsın adının ve soyadının aynı şekilde belirgin, vurgulanmış harfler kullanılarak yazılması gerekir. Firma ya da kurum adına plaketi yetkili bir kişi veriyorsa o tür durumlarda yetkili kişi adı ve soyadının firma veya kurum ismiyle birlikte yazılması gereklidir. Söz gelimi firma adına plaketi Yönetim Kurulu Başkanı veriyorsa, hem isminin hem de unvanının firma adı ile birlikte plaket üzerine yazılması gerekir. Bazı durumlarda plaketi veren birden fazla sayıda kişiler olabilir. Bu durumda verenlerin tamamının isimlerinin plakette yazılması gerekir.

 

Plaketin Verildiği Yer: Plaketin takdim edildiği yerin adının plaket üzerinde yazılması gerektiği durumlar olabilir. Örneğin, Paris’te konser veya konferansa davet edilen bir katılımcıya verilen plakette, tarih bilgisi ile birlikte “Paris, 29 Ekim 2017” şeklinde yer bilgisi de yazılabilir.

 

ŞİLT NEDİR VE KİMLERE ŞİLT VERİLİR ?

Bir kimseye bulunduğu görevde üstlendiği vazifeyi yerine getirdiği için, bu görevde gösterdiği gayret ve başarı için veya spor müsabakalarında kazanan sporcu ve takımlara verilen, üzerine kurum veya kuruluş adı, sembolü, tarihi vb. kazınmış veya basılmış olan kalkan biçimindeki levhalara şilt adı verilir. İngilizce’deki “shield = kalkan” kelimesinden Türkçe’ye şilt olarak geçmiştir. “Meslekte yirmibeş yılını dolduranlara birer şilt takdim edilecek.” “Dereceye giren koşucular şiltlerini atletizm federasyonu başkanından aldılar.”

Rozetsan.com tarafından kaleme alınan bu makalenin tüm hakları saklıdır. İzinsiz olarak yazıdan herhangi bir alıntı yapılması, kaynak gösterilmeden başka bir mecrada yayınlanması, link verilmeden başka bir sitede yayınlanması suç teşkil edecek olup gerekli yasal süreçler başlatılacaktır.

 

ÖDÜL NEDİR VE KİMLERE ÖDÜL VERİLİR ?

Bir yarışma veya festivalde bir otorite, bir jüri vb. tarafından değerlendirme sonrasında en iyi olduğu kabul edilen kimselere; film, kitap gibi nesnelere; at yarışları gibi müsabakalarda ilk sıraları kazanan hayvanlara verilen paye, onur ve bu onurun sembolik bir göstergesi olarak verilen armağanlara mükâfat, ödül adı verilir. İnsanlık yararına katkıları için Nobel Ödülü, edebiyat alanındaki başarıları için Pulitzer Ödülü, sinema sanatına katkıları için Oscar Ödülü vb. bazı örnekleri sıralayabiliriz.

Para ödülü, plaket, madalya, kupa vesaire ödül olarak başarı kazananlara verilebilir.

Bir kimseyi ödüllendirmek, gösterdiği bir başarı ya da iyilik nedeniyle ona ödül vermektir. Ödüller şu nedenlerle verilebilir: üstün cesaret ve bağlılık, görevde örnek başarı, birlik düşüncesine bağlılık. Verilen ödüller, nedenleriyle birlikte ilgili kişinin kişisel dosya ve sicil defterine işlenir. Bu ödüller, nişanları, takdir ve teşekkür yazılarını, maddi ve parasal armağanları içerir. Genel olarak ödüller dörde ayrılır: üstün hizmet ödülü, cesaret ve feragat ödülü, fikri gayret ödülü, okul bitirme başarı ödülü. Ayrıca bazı yarışmalar ve sınavlar sonucunda başarılı olanları, övgüye değer davranışları, savaş ve harekâtlarda başarılı olanları mükâfatlandırmak ve savaş gereçlerinin geliştirilmesine katkıda bulunanları desteklemek amacıyla nişan, berat, fazladan izin ve 1. derece bölgeye tayin gibi ödüller de verilir. Plaket, en çok verilen ödüller arasında ilk sırada gelir. Örneğin askeri kurumlarda başarı ve övgüye layık görülen personele mükâfat olarak özel bir plaket takdim edilir.

At yarışları ve binicilik sporunda kazananlara para, kupa, plaket, madalya vb. ödüller verilir.

Kişilere ödüller verildiği gibi film, şarkı, resim gibi eserlere de ödül verilebilir.

 

 

KUPA NEDİR VE KİMLERE KUPA VERİLİR?

Çoğunlukla spor müsabakalarında, genel olarak ise yarışmalarda verilen, altın, gümüş, bronz, kristal vb. malzemelerden yapılmış, dereceye giren katılımcılara ödül olarak verilen ayaklı ve süslü vazo ya da herhangi bir sanat eseri kupa olarak adlandırılır. Geç Latince “cuppa” kelimesinden Türkçe’ye kupa olarak giriş yapmıştır.

Kupa için yapılan yarışmanın kendisi de aynı isimle adlandırılır. UEFA Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Federasyon Kupası, Davis Kupası gibi yarışma isimleri örnek olarak verilebilir.

Rozetsan kupa imalatı alanında kaliteli ürünler yaparak ayrıcalıklı bir yer edinmiştir. Genel kupa modellerinin yanı sıra çeşitli spor müsabakaları ve yarışmalar için özel tasarlanmış kupa imalatı da yapmaktayız. Özel dizayn kupa müşteri istekleri doğrultusunda tasarlanan bir kupa çeşididir.

 

KUPA TARİHÇESİ

Yunanlarda, kupa İ.Ö. IV. yüzyıla kadar en yaygın içki kabıydı. Çoğunlukla seramik olan kupalar genellikle ayaklı ve iki kulpluydu; ama dönemlere göre çeşitli kupalar yapıldı (phiale, dudaklı kupa, kaliks…). Kupaların dışı kimi zaman kulpları çevreleyen palmetlerle sınırlanmış figürlü sahnelerle, içi ise ortadaki bir yuvarlağın içinde yer alan çeşitli figürlerle süslenirdi. Yunanistan ve Roma’da lüks sofra takımı ya da adak kabı olarak kullanılan kuyumcu işi kupalar da (Panagyurişte, Boscoreale hazineleri…) vardı.

Antik dönemde kupalar genellikle muhteşem heykeller, sütunlar ve kemerler biçimini aldı. Taş sütunlar özellikle Roma’da popülerdi. Yunan askerleri kazandıkları savaşın ardından esir aldıkları askerlerin zırhlarından kupa yaparak, bu kupaları savaşçılar gibi gösterdi. Formları ne olursa olsun, bu kadar eski kupalar genellikle tanrılara ithaf edilmiştir. Ancak, antik dünyada daha küçük kupalar da kullanılıyordu.

M.Ö. 776’da Yunanistan’da Peloponnesos’un (Mora Yarımadası) batısındaki Olympia dağında Sparta Kralı Lykurgos’un önerisiyle yapılan şenliklerin, kesin olmamakla birlikte tarihteki ilk olimpiyat oyunları olduğu düşünülmektedir. İlk olimpiyatlarda sadece koşu yarışmaları düzenleniyordu. Oyunlarda yarışmacılara zeytin dalından yapılan çelenkler ödül olarak takılırdı. Bugün bize basit gibi görünebilecek olan bu ödüller o dönemde ciddi bir statü sembolüydü ve yalnızca en seçkin sporculara verilirdi.

Kupa dünyasında en tanınmış formlardan biri Ortaçağ’da görülmüştür. Genellikle iki kulplu bir bardak şeklindeki kadeh, 17. yüzyıl başlarında spor müsabakalarının galiplerine verildi. Bu tarihi kadeh şeklindeki kupalar bugün hâlâ en popüler kupalardır ve at yarışları, yelken yarışları ve otomobil yarışlarında sıklıkla kullanılmaktadır. Stanley Kupası ve Davis Kupası en çok tanınan kadeh kupa tasarımları arasındadır.

(Makale Yazarı: Ünay Eyrek Yararlanılan Kaynaklar: Büyük Larousse, Cilt 15 / Türk Dil Kurumu “Türkçe Sözlük” Altıncı Baskı, Bilgi Basımevi – Ankara, 1974)